Παπαδοπούλειο - Παιδικός Σταθμός

Παπαδοπούλειο - Παιδικός Σταθμός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αριθμός διακήρυξης 1/2021

 

Δείτε τον σε PDF μορφή

Πίνακας απολογισμού Οικ. έτους 2018 του  Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας

 

Δείτε τον σε PDF μορφή

Το Ν.Π.Ι.Δ. - Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας» έχοντας υπ’ όψιν:
α. Τις διατάξεις της με αριθμό Δ22/οικ. 11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/Β/04-04-2017) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει,
β. Την με αριθμό 167/1/18-10-2019 απόφαση του ΔΣ του «Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας»,
γ. Το Καταστατικό του Ιδρύματος,
δ. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και
ε. Την εν γένει Νομοθεσία και Νομολογία.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Πίνακας απολογισμού Οικ. έτους 2017 του  Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας

 

Δείτε τον σε PDF μορφή

Το Ν.Π.Ι.Δ. - Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Α) Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 11 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τον παιδικό σταθμό του Ιδρύματος με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Οι αποδοχές θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός διακήρυξης 1/2017

Δείτε τον σε PDF μορφή

Πίνακας απολογισμού Οικ. έτους 2016 του  Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας

 

Δείτε τον σε PDF μορφή

Σελίδα 1 από 2
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef77 #080613154015